Intake van de opdracht

Eerste kennismaking

U besluit met ons in contact te treden. In de eerste kennismaking krijgt u een korte toelichting op onze producten en diensten. In dit eerste gesprek is uw vraag uitgangspunt. We kijken dan of, en zo ja welke vorm van interim-management de juiste oplossing is. Tevens kijken we ook welk type interim-manager daar bij past.

Na uw besluit om een interim-manager via Tussentijds-Management in te schakelen, volgt een selectie van een interim-manager.

De selectieperiode

De interim-manager wordt gevraagd of hij / zij beschikbaar is voor de gehele periode. In aanwezigheid van Tussentijds-Management volgt dan een kennismakingsgesprek. Indien het gesprek goed verloopt en de partijen het idee hebben dat “het klikt” ontvangt de opdrachtgever een offerte.

De offerte

De offerte is vrijblijvend en kent een geldigheidsduur van 2 weken. In de offerte is opgenomen:

Een beschrijving van de situatie en de probleemstelling.

De visie op het probleem, het beoogde resultaat, de doorlooptijd, en minimaal door de opdrachtgever gegarandeerde uren per week en zo nodig maximaal in te zetten uren per week.

Indien u akkoord bent met de offerte, eventueel na bijstelling op basis van uw aanvullende wensen, wordt door Tussentijds-Management een overeenkomst van opdracht opgemaakt

mail ons uw vraag