Interim - Management

Interim-management is inzetbaar voor tal van situaties. We schetsen enkele voorbeelden.

Capaciteit

U heeft geen managementcapaciteit beschikbaar voor een incidentele situatie. Dit komt bijvoorbeeld voor als u in korte tijd een meer of minder ingrijpende organisatiewijziging door wil voeren. Tussentijds - Management selecteert in overleg met u de optimale veranderstrategie, maakt een projectplanning en begeleidt daadwerkelijk het veranderingsproces. Tussentijds - Management verzorgt structurele rapportage over de voortgaan.

Vervanging

Een van uw managers is langdurig afwezig. Tussentijds - Management neemt dan de taken van de betreffende manager over en zet die voort zodat de continuÔteit in het leiden van uw organisatieonderdeel gewaarborgd is.

Specifieke expertise

U wilt een belangrijke stap maken in het implementeren van een nieuw product maar u mist specifieke deskundigheid. Tussentijds - Management beschikt over expertise in verpleeghuiszorg, ouderenzorg, terminale zorg, dialysezorg en zorg in algemene- en academische ziekenhuizen. Tussentijds - Management smeedt de samenwerkingsverbanden om, indien gewenst, tot ketenzorg te komen. Tussentijds - Management maakt deel uit van een uitgebreid netwerk. Daarmee vinden we voor specifieke uitdagingen de oplossing die optimaal aansluit bij uw organisatie.

Co-management

Het kan voorkomen dat de span of control tijdelijk te groot wordt voor een van uw managers. Tussentijds - Management verzorgt dan tijdelijk een manager die bijspringt en als tandem fungeert naast uw eigen manager.

Crisismanagement

Een deel van uw organisatie is ontwricht en uw instelling lijdt hierdoor schade. U heeft tijdelijk een manager nodig die snel en efficiŽnt op de crisis inspeelt en die stabiliseert. De manager van Tussentijds – Management zal kijken naar zaken als motivatie, doelmatigheid van de organisatie, samenwerking en leiding. Naast uw eigen kijk op de zaak zal de manager van Tussentijds – Management de situatie van binnenuit analyseren en u adviseren. Onafhankelijk en objectief.