Kwaliteits - Management

De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar steeds sneller op. Dat maakt dat er doorgaans veel behoefte is aan een duidelijke en eenduidige koers voor uw organisatie. U wilt immers tot de top in zorg behoren. Dat vergt met name een gedegen analyse van uw managementteam. Om daadwerkelijk te kunnen sturen is immers inzicht nodig in sterke en zwakke kanten, waar het goed is en waar het beter kan.

Tussentijds - Management vergroot uw inzicht hierin, door met u en uw medewerkers de positie van uw organisatie en de waardering van uw diensten door de klanten in beeld te brengen. U krijgt zo een concreet beeld van verbetermogelijkheden. Dit kan voor uw totale organisatie, maar uiteraard ook voor onderdelen hiervan.

Tussentijds - Management plant en begeleidt kwaliteitsprojecten. Dit kan variŽren van een deelproject tot een cyclus van positiebepaling, verbeterprojecten, begeleiden en zelfevaluatie. Hierbij hanteren wij de voor uw doelstelling meest passende methodiek. Hierbij betrekken wij uw medewerkers al in een vroeg stadium, zodat uw beleid breed gedragen en uitgevoerd wordt.

Bij grootschalige projecten waarbij communicatie zowel strategisch, als met uw medewerkers van belang is werken wij samen met FCT, een ervaren en gespecialiseerd bureau voor strategische communicatie.

mail ons uw vraag